Advies

De ICT verandert snel,
u wilt mee vernieuwen en verbeteren maar hoe pakt u dit het beste aan?

Projectmanagement

ICT Projecten hebben de reputatie nooit binnen de gestelde termijnen afgerond te zijn. De kosten zijn altijd meer dan dat er begroot is. En ICT projecten gaan altijd fout.

Consultancy

U bent op zoek naar extra handen voor een implementatie traject of op zoek naar tijdelijke kennis?

AVG

Sinds 1 januari 2016 is de wet meldplicht datalekken in werking getreden. Deze wet verplicht organisaties om beveiligingsincidenten met betrekking tot persoonsgegevens te melden.